You are currently viewing Играете ли на „сляпа баба“ с бизнеса и уебсайта си?

Играете ли на „сляпа баба“ с бизнеса и уебсайта си?

Затваряш очи. Отваряш уста. И някой пъха нещо странно в устата ти, което трябва да те изненада. 

Не, това не беше „Сляпа баба“…

Играта на „Сляпа баба“ беше да ти вържат очите и да се скрият. Ако напипаш някой, печелиш и той трябва да заеме мястото ти. 

Както и да е. 

И в двата случая правиш нещо без да имаш идея какво се случва. Можеш да се ориентираш по звуците и разни други сетива, но освен ако не си бил сляп цял живот, трудно можеш да получиш ясна представа за света около теб.  

Много предприемачи изпадат в подобна ситуация, когато се опитват да развиват бизнеса си онлайн с помощта на уебсайт. 

Te нямат ясен план. Нямат представа какви резултати постигат – добри, лоши или дори изобщо някакви. Общо взето цялото им присъствие онлай се гради на „шесто чувство“ и разнопосочни действия, които понякога се неутрализират едно друго. 

Вярно, може да имат лъскави сайтове… 

Но какъв е бизнес ефекта? 

Вашият коментар